Organizacja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych:
mgr Małgorzata Durek

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-organizacyjnych:
mgr Grażyna Jankowska

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Anna Ruszkiewicz

Wicedyrektor:
mgr Monika Kunc

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Jacek Kasprzak

Kierownik warsztatów szkolnych:
mgr inż. Czesław Misiorny

Księgowość:
mgr Joanna Jankowiak-Beuge - główna księgowa
mgr Marlena Ratajczak-Górkowska                                  
mgr inż. Marta Kossowska

Kadry:
sekretarz szkoły: Małgorzata Tomaszyk  

Sekretariat dla uczniów:
Urszula Skrzypczak
mgr Agata Ratajczak
Magdalena Kalemba

Sekretariat dyrektora:
mgr Edyta Lester

Pedagog:
mgr Elżbieta Kwaśna

Pedagog:
mgr Joanna Antkowiak

Pedagog specjalny:
lic. Paulina Trawińska

Psycholog:
mgr Michał Ciesielski

Szkolny Doradca Zawodowy:
mgr Alicja Kopienka

Specjalista ds. BHP:
mgr inż. Tomasz Frąszczak

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 Wolna Magdalena - przewodniczący
 Heliński Dariusz - wiceprzewodniczący
 Włodarczak Katarzyna - skarbnik
 Wolarczak Agata - sekretarz
 Jankowska Irmina - członek
 Pika Małgorzata - członek
 Kurasiak Tomasz - członek
 Olejnik Joanna - członek
 Larweczka Grażyna – członek

KOMISJA REWIZYJNA

 Maćkowiak Agnieszka - przewodniczący
 Ruskowiak Kazimierz - członek
 Walenczewska Monika - członek