Gospodarka

Mienie publiczne

 

Grupa
Klas.Rozdz.
Śr.Trwał.
Podgrupa
Symbol rodzaj
i nazwa
Wartość brutto
wg stanu na
Umorzenie
 
dzień 30.06.02
Wartość brutto
wg stanu na
Umorzenie
 
dzień 30.06.03
1
10
3.024.326,-
728.115,05
3.024.326,-
803.724,21
 
101-Warsztaty szkolne
905.199,-
204.403,45
905.199,-
227.033,43
 
107- Budynek szkolny
2.119.127,-
523.711,60
2.119.127,-
576.690,78
 
 
 
 
 
 
6
62
23.584,85
22.930,77
22.546,09
22.048,68
 
621-Urządzenia i
aparatura radioodb
16.201,29
16.201,29
16.201,29
16.201,29
 
622- Urządzenia
elektroakustyczne
i elektrowizyjne
 
4.046,79
 
4.046,79
 
4.046,79
 
4.046,79
 
626- Urządzenia
telefoniczne
3.336,77
2.682,69
2.298,01
1.800,60
8
80
192.746,62
191.753,82
162.905,74
162.115,74
 
800-Narzędzia, przy-
rządy ,sprawdziany
143.094,59
143.094,59
115.584,84
115.584,84
 
803-Wyposażenie tech.
dla prac.biurowych
37.525,83
35.533,03
37.194,70
36.404,70
 
808- Narzędzia,przy-
rządy,ruchomości
i wyposażenie pozost.
 
10.126,20
 
10.126,20
 
10.126,20
 
10.126,20
 
Razem:
3.240.657,47
942.799,64
3.209.777,83
987.888,63
 
 
Zbiory Biblioteczne
 
29.657,98
 
29.657,98
 
35.471,22
 
35.471,22
 
 
Razem:
 
29.657,98
 
29.657,98
 
35.471,22
 
35.471,22
 
Wartości niematerialne i
prawne
 
23.715,37
 
23.715,37
 
25.845,12
 
25.845,12
 
 
Razem:
 
23.715,37
 
23.715,37
 
25.845,12
 
25.845,12