Nabór kandydatów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych

Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

Pobierz ogłoszenie o naborze

Pobierz kwestionariusz kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Pobierz oświadczenia

Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

Pobierz ogłoszenie o naborze

Pobierz Kwestionariusz kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Pobierz Oświadczenia

Informacje o wynikach wyboru