Organizacja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych:
mgr Małgorzata Durek

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-organizacyjnych:
mgr Grażyna Jankowska

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Anna Ruszkiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Jacek Kasprzak

Kierownik warsztatów szkolnych:
mgr inż. Czesław Misiorny

Rada Rodziców
Prezydium Rady Rodziców

Wolna Magdalena – przewodniczący

Kawalec Barbara – wiceprzewodniczący

Olejnik Joanna – skarbnik

Wolarczak Agata – sekretarz

Barańska Karolina – członek

Heliński Dariusz – członek

Jankowska Irmina – członek

Kostyk Magdalena – członek

Pika Małgorzata – członek

Komisja Rewizyjna

Piątek Anna – przewodniczący

Hohensee Romana – członek

Ruskowiak Kazimierz – członek

 
Księgowość:
mgr Joanna Jankowiak-Beuge - główna księgowa
Małgorzata Karolczak
mgr Marlena Ratajczak-Górkowska                                  

Kadry:
sekretarz szkoły: Małgorzata Tomaszyk  

Sekretariat dla uczniów:
Urszula Skrzypczak
mgr Agata Ratajczak

Sekretariat dyrektora:
mgr Edyta Lester

Pedagog szkolny:
mgr Elżbieta Kwaśna

Psycholog:
mgr Michał Ciesielski

Szkolny Doradca Zawodowy:
mgr Alicja Kopienka

Specjalista ds. BHP:
mgr inż. Tomasz Frąszczak