Organizacja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych:
mgr Małgorzata Durek

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-organizacyjnych:
mgr Grażyna Jankowska

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Anna Ruszkiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Jacek Kasprzak

Kierownik warsztatów szkolnych:
mgr inż. Czesław Misiorny

Księgowość:
mgr Joanna Jankowiak-Beuge - główna księgowa
Małgorzata Karolczak
mgr Marlena Ratajczak-Górkowska                                  

Kadry:
sekretarz szkoły: Małgorzata Tomaszyk  

Sekretariat dla uczniów:
Urszula Skrzypczak
mgr Agata Ratajczak
Magdalena Kalemba

Sekretariat dyrektora:
mgr Edyta Lester

Pedagog szkolny:
mgr Elżbieta Kwaśna

Psycholog:
mgr Michał Ciesielski

Szkolny Doradca Zawodowy:
mgr Alicja Kopienka

Specjalista ds. BHP:
mgr inż. Tomasz Frąszczak

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 Wolna Magdalena - przewodniczący
 Heliński Dariusz - wiceprzewodniczący
 Włodarczak Katarzyna - skarbnik
 Wolarczak Agata - sekretarz
 Jankowska Irmina - członek
 Kostyk Magdalena - członek
 Pika Małgorzata - członek
 Matuszak Hanna - członek
 Kurasiak Tomasz - członek

KOMISJA REWIZYJNA

 Hohensee Romana - przewodniczący
 Ruskowiak Kazimierz - członek
 Maćkowska Agnieszka - członek