Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych:
mgr Małgorzata Durek

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-organizacyjnych:
mgr Grażyna Jankowska

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Anna Ruszkiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Jacek Kasprzak

Kierownik warsztatów szkolnych:
mgr inż. Czesław Misiorny

Księgowość:
mgr Joanna Jankowiak-Beuge - główna księgowa
Małgorzata Karolczak
mgr Marlena Ratajczak-Górkowska                                  

Kadry:
sekretarz szkoły: Małgorzata Tomaszyk  

Sekretariat dla uczniów:
Urszula Skrzypczak
mgr Agata Ratajczak
Magdalena Kalemba

Sekretariat dyrektora:
mgr Edyta Lester

Pedagog szkolny:
mgr Elżbieta Kwaśna

Psycholog:
mgr Michał Ciesielski

Szkolny Doradca Zawodowy:
mgr Alicja Kopienka

Specjalista ds. BHP:
mgr inż. Tomasz Frąszczak

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 Wolna Magdalena - przewodniczący
 Heliński Dariusz - wiceprzewodniczący
 Włodarczak Katarzyna - skarbnik
 Wolarczak Agata - sekretarz
 Jankowska Irmina - członek
 Kostyk Magdalena - członek
 Pika Małgorzata - członek
 Matuszak Hanna - członek
 Kurasiak Tomasz - członek

KOMISJA REWIZYJNA

 Hohensee Romana - przewodniczący
 Ruskowiak Kazimierz - członek
 Maćkowska Agnieszka - członek

 

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej